Edificare

DSC_6171

Edificare

Edificarea este una din funcțiile vitale ale bisericii.

Ea derivă din porunca Mântuitorului adresată urmașilor (ucenicilor) Săi în Matei 28:19-20 în timp ce se înalță la cer și este enumerată de Pavel printre responsabilitățile de bază ale liderilor bisericii în Efeseni 4.

„Prin urmare, mergând, faceți ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!“ (Matei 28:19-20).

„El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos” (Efeseni 4:11-12).

La Vox Domini, edificarea urmărește transformarea caracterului ucenicilor lui Cristos prin expunerea lor la adevărurile biblice relevante, prin facilitarea dezvoltării deprinderilor esențiale formării caracterului și prin încurajarea dării de seamă privind consecvența practicării lor.

La Vox Domini, ucenicia sau instruirea biblică practică, transformatoare are loc individual sau în grupuri mici focalizată pe dezvoltarea anumitor deprinderi care facilitează stabilizarea ucenicilor și prin tandemul Predică – Seminar (predicare în cadrul întâlnirilor în plen și formare în cadrul bisericilor în case).

Te invităm să te implici alături de noi.

Coordonator

Alexandru Jurje