Mărturisirea de credință

Marturisirea_de_credinta

Mărturisirea de credință

Noi credem că Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, este inspirat de Dumnezeu, inerantă în original, fiind autoritatea finală în materie de credință și morală.

  • Noi credem într-un singur Dumnezeu, Spirit infinit, perfect și veșnic, Creator al universului. Noi credem că Dumnezeu există din veșnicie în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
  • Noi credem că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul Său; că a păcătuit și ca urmare a suferit nu numai moarte fizică, ci și moarte spirituală, adică despărțire de Dumnezeu; că toate ființele umane se nasc cu o natură pacătoasă, iar în momentul în care ating vârsta responsabilității morale, devin păcătoși în gândire, vorbire și faptă.
  • Noi credem că Isus Cristos a fost conceput de Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria, fiind în același timp Dumnezeu adevărat și om adevărat.
  • Noi credem că Domnul Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre, conform Scripturilor, ca o jertfă reprezentativă și substituționară și că toți cei care cred și se încred în El sunt justificați pe baza sângelui Său vărsat.
  • Noi credem în învierea trupească din morți a Domnului nostru cel răstignit și în înălțarea Lui la cer, unde în prezent mijlocește pentru noi ca Avocat și Mare Preot.
  • Noi credem că toți cei care Îl primesc pe Isus Cristos prin credință ca Domn și Mântuitor sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt și ca urmare devin copii ai lui Dumnezeu.
  • Noi credem în acea „fericită nădejde“: întoarcerea iminentă a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos și răpirea Bisericii.
  • Noi credem în învierea trupească a celor drepți și nedrepți, pentru fericirea veșnică a celor mântuiți și pentru pedeapsa veșnică a celor pierduți.