Presupoziții în lucrare

Presupozitii_in_lucrare

Presupoziții în lucrare

Noi credem că întreg adevărul este adevărul lui Dumnezeu.

Deoarece Dumnezeu nu se contrazice, credem că nu există divergență între Revelația specială bine înțeleasă (contextual, istoric, cultural și literar) și Revelația generală (înțeleasă corect de către oamenii de știință).

În timp ce valorile și convingerile noastre derivă din Revelația specială (Sfânta Scriptură), interpretarea Scripturii trebuie corelată cu Revelația generală (lumina oferită de științele care studiază creația) și cu Lumina înțelepciunii (înțelepciunea acumulată de milenii de istorie și experiență umană).