Viziune și strategie

Viziune_si_strategie
VIZIUNEA VOX DOMINI

 

O comunitate de credincioși evanghelici autentici, entuziaști, relevanți și cu impact în cadrul lumii universitare începând din Timișoara și mergând până la marginile pământului.

Strategia noastră este:

 • Orientarea fiecărui membru al comunității „Vox Domini“ pe scopul pentru care a fost creat: glorificarea lui Dumnezeu și lărgirea Împărăției Lui.
 • Cultivarea unei relații intime progresive zilnice cu Dumnezeu a fiecărui membru al comunității „Vox Domini“.
 • Acordarea la Scriptură a presupozițiilor, valorilor, convingerilor, principiilor, deprinderilor, obiceiurilor și caracterului membrilor comunității „Vox Domini“.
 • Formarea unei comunități dinamice de creștini evanghelici autentici și relevanți în lumea universitară din Timișoara.
 • Crearea unor facilități care să permită integrarea și mobilizarea creștinilor care aparțin lumii universitare la împlinirea viziunii bisericii.
 • Deplasarea oamenilor dinspre starea de rebeliune și apatie față de Dumnezeu spre interes și consacrare pentru glorificarea lui Dumnezeu și lărgirea Împărăției Lui.
 • Evanghelizarea prin relații, pornind de la locul unde se află cei nemântuiți și de la nevoile lor.
 • Construirea de medii integratoare care să permită conectarea și integrarea în comunitatea „Vox Domini“ a noilor convertiți și a noilor membri ai bisericii (să fie acceptați așa cum sunt, să simtă că aparțin și să poată sluji în baza darurilor și competențelor lor).
 • Instruirea creștinilor în evanghelizare de inițiativă și prin relații, prin întruparea evangheliei în rândul studenților și absolvenților.
 • Ucenicizarea holistă în grupuri mici urmărind dezvoltarea gândirii biblice, critice și creative, însușirea îndemânărilor necesare participării la îndeplinirea misiunii bisericii și formarea caracterului creștin a fiecărui membru al comunității „Vox Domini“.
 • Împărtășirea conducerii și instruirea în conducere și slujire a liderilor și a potențialilor lideri.
 • Creșterea calității îngrijirii congregaționale prin integrarea fiecarui membru într-o biserică în case.
 • Descentralizarea lucrării prin formarea departamentelor necesare pentru activarea funcțiilor bisericii cum ar fi: rugăciunea și închinarea, evanghelizarea și misiunea, ucenicia și instruirea în conducere, consilierea și primul ajutor congregațional, administrarea și conducerea.
 • Promovarea preoției universale și mobilizarea tuturor credincioșilor la slujire în baza caracterului, pasiunii, competenței, deprinderilor și înzestrării lor naturale și supranaturale și a devotamentului lor.
 • Păstrarea relevanței bisericii în rândul grupului țintă prin ajustarea formelor la funcțiile vitale ale bisericii (paradigma biotică).
 • Evaluarea continuă a calității vieții și lucrării bisericii prin auto-evaluarea slujirii fiecărui membru în departamentul/ele bisericii, prin auto-evaluarea funcționării departamentelor și prin evaluare încrucișată.